Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tài nguyên và Môi trường chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển (1994-2014).

Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2014, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp cũng như nhìn lại những chặng đường phát triển, những khó khăn gian khổ đã vượt qua, những thành tựu và kết quả đạt được của đơn vị trong suốt 20 năm qua; đồng thời cổ vũ, động viên và khích lệ niềm tự hào, tinh thần thi đua phấn đấu của công chức, viên chức, người lao động các thế hệ của Cục đã và đang đóng góp xây dựng vì sự lớn mạnh, trưởng thành của Cục Công nghệ thông tin và góp phần ...

Khai mạc Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2014
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ ...
Cục Công nghệ thông tin lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư Ban hành Quy trình và ...
Giao lưu trực tuyến: Gần doanh nghiệp, gắn bó với người dân
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giao lưu trực tuyến về công tác quản lý nhà nước trong ...
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trao đổi trực tuyến