Dịch vụ cung cấp thông tin tài nguyên môi trường

Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0903229000 - 0437549277
Email: cirenservice@gmail.com