Mã tài liệu : DBDMDBA004
Tiêu đề : Lớp phủ bề mặt tỷ lệ 1⁄50.000
Mô tả: Thuộc Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1⁄50.000
Nguồn: Cục Công nghệ thông tin
Giá: 1000000 vnd
Ngày ban hành: 2012-01-01
Dung lượng: 4780 Kb
Định dạng: mdb
Liên hệ
  • Tên, Nhan đề: Lớp phủ bề mặt tỷ lệ 1/50.000
  • Mô tả, Định dạng: Thuộc Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1⁄50.000; File *.mdb
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Đo đạc Bản đồ
  • Năm xuất bản, ban hành: 2012
  • Kích thước, Dung lượng: 4.870 kb
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Cục Công nghệ thông tin