Mã tài liệu : TNBJPG0001
Tiêu đề : Ngày đại dương thế giới
Mô tả: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012
Nguồn: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Giá: 0 vnd
Ngày ban hành: 2012-06-08
Dung lượng: 187517 Kb
Định dạng: jpg
Tải về
  • Tên, Nhan đề: NgayDaiDuongTheGioi
  • Mô tả, Định dạng: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012; File *.jpg
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Tài nguyên Biển
  • Năm xuất bản, ban hành: 2012
  • Kích thước, Dung lượng: 877*1200 pixels; 852 kb
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam