Mã tài liệu : MTRPDF0002
Tiêu đề : Môi trường Việt Nam 2006 - 2010
Mô tả: Tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Giá: 10000 vnd
Ngày ban hành: 2010-05-05
Dung lượng: 1298 Kb
Định dạng: pdf
Đóng phí
  • Tên, Nhan đề: MoiTruongVietNam2006-2010
  • Mô tả, Định dạng: Tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam; File *.pdf
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Môi trường
  • Năm xuất bản, ban hành: 2010
  • Kích thước, Dung lượng: 44 trang A4; 1.298 kb
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Bộ Tài nguyên và Môi trường