Mã tài liệu : DBDDGNA003
Tiêu đề : Mảnh bản đồ DB 73A DH
Mô tả: Bản đồ lớp địa hình tỷ lệ 1⁄50.000; Múi chiếu 111
Nguồn: Cục Đo đạc và Bản đồ
Giá: 200000 vnd
Ngày ban hành: 2005-01-01
Dung lượng: 1110 Kb
Định dạng: dgn
Liên hệ
  • Tên, Nhan đề: DB73adh
  • Mô tả, Định dạng: Địa hình tỷ lệ 1/50.000; Múi chiếu 111; File *.dgn
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Đo đạc Bản đồ
  • Năm xuất bản, ban hành: 2005
  • Kích thước, Dung lượng: 1.110 kb
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Cục Đo đạc và Bản đồ