Mã tài liệu : TNNJPG0002
Tiêu đề : Thác nước tại Việt Nam và những tiềm năng lợi ích kinh tế xã hội
Mô tả: Tài liệu xuất bản năm 2012 bởi Cục Quản lý Tài nguyên Nước
Nguồn: Cục quản lý tài nguyên nước
Giá: 0 vnd
Ngày ban hành: 2012-12-31
Dung lượng: 183 Kb
Định dạng: jpg
Tải về
  • Tên, Nhan đề: ThacNuocTaiVietNam
  • Mô tả, Định dạng: Thác nước tại Việt Nam và lợi ích kinh tế xã hội; File *.jpg
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Tài nguyên Nước
  • Năm xuất bản, ban hành: 2012
  • Kích thước, Dung lượng: 1008*978 pixels; 183 kb
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Cục Quản lý Tài nguyên Nước