Mã tài liệu : TNDPPT0001
Tiêu đề : Hiện trạng tài nguyên đất trên thế giới và Việt Nam
Mô tả: Đề tài NCKH "Hiện trạng tài nguyên đất trên Thế giới, Việt Nam và định hướng sử dụng bền vững"
Nguồn: Tổng cục Quản lý Đất đai
Giá: 2000 vnd
Ngày ban hành: 2013-01-01
Dung lượng: 156 Kb
Định dạng: ppt
Đóng phí
  • Tên, Nhan đề: Hiện trạng tài nguyên đất trên thế giới và Việt Nam
  • Mô tả: Đề tài nghiên cứu khoa học Hiện trạng tài nguyên đất trên thế giới, Việt Nam và định hướng sử dụng bền vững
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Tài nguyên Đất
  • Năm xuất bản, ban hành: 2013
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Tổng cục Quản lý Đất đai
  • Kích thước: 26 slide
  • Dung lượng: 156 kb
  • Định dạng file *.ppt