Mã tài liệu : TNDPDFA001
Tiêu đề : Môi trường tài nguyên đất tại Việt Nam
Mô tả: Tổng quan lý luận, điều tra nghiên cứu môi trường tài nguyên đất tại Việt Nam
Nguồn: Tổng cục Quản lý Đất đai
Giá: 2000 vnd
Ngày ban hành: 2009-01-01
Dung lượng: 2326 Kb
Định dạng: pdf
Đóng phí
  • Tên, Nhan đề: MoiTruongTaiNguyenDatVietNam
  • Mô tả, Định dạng: Tổng quan lý luận, điều tra nghiên cứu môi trường tài nguyên đất tại Việt Nam; File *.pdf
  • Lĩnh vực, Chuyên ngành: Tài nguyên Đất
  • Năm xuất bản, ban hành: 2009
  • Kích thước, Dung lượng: 1299 trang A4; 2.326 kb
  • Tác giả, Cơ quan, Đơn vị: Tổng cục Quản lý Đất đai