Tài liệu miễn phí
Diễn biến cơn bão số 3 NOCKTEN

Những thông tin chi tiết dự báo cơn bão số 3 NOCKTEN ngày 30⁄7⁄2011

Tải về
Diễn biến cơn bão Sơn Tinh

Những thông tin chi tiết dự báo cơn bão Sơn Tinh ngày 24⁄10⁄2012

Tải về
Tranh cổ động chủ quyền biển đảo Việt Nam

Tranh cổ động chủ quyền biển đảo với chủ đề "Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam"

Tải về
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam

Đại diện từ gần 200 quốc gia đã tụ hội về Durban, Nam Phi, dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đối khí hậu

Tải về
Luật Tài nguyên Nước 2013

được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012

Tải về
Tài liệu đóng phí
Môi trường Việt Nam 2006 - 2010

Tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam

Đóng phí
Hiện trạng tài nguyên đất trên thế giới và Việt Nam

Đề tài NCKH "Hiện trạng tài nguyên đất trên Thế giới, Việt Nam và định hướng sử dụng bền vững"

Đóng phí
Môi trường tài nguyên đất tại Việt Nam

Tổng quan lý luận, điều tra nghiên cứu môi trường tài nguyên đất tại Việt Nam

Đóng phí
Bàn về thuế Pigou và giải pháp áp dụng thuế để bảo vệ môi trường

Nghiên cứu giải pháp quản lý và cải tạo nguồn nước thải để bảo vệ môi trường tại Hà Nội

Đóng phí
Cổ địa lý học tổng quan

Nghiên cứu quá trình hình thành địa chất địa cầu

Liên hệ

Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tiến hành xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử với mong muốn hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá được tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại địa phương và trung ương.


Báo cáo Môi trường Việt Nam 2006 - 2010 đưa ra cái nhìn tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển; sự gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển các ngành kinh tế gây nên những sức ép lớn đối với môi trường và tài nguyên ở nước ta.

Các tổ chức thương mại quốc tế đã đề xuất các quy định quốc tế về thương mại điện tử, bao gồm Ủy ban Pháp luật Thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


Đại diện từ gần 200 quốc gia đã tụ hội về Durban, Nam Phi, dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đối khí hậu, kéo dài 12 ngày. Biến đổi khí hậu đã có tác động đến việc sản xuất, đến lưu thông và nguồn cung ứng của thị trường, và tình trạng khí hậu khắc nghiệt có ảnh hưởng đến mùa màng