Mã số : 07/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định 102⁄2008⁄NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 10/07/2009

Thông tư 07/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều Nghị định 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 07/2009/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 10/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết