Khiếu nại tố cáo

- Quý vị phát hiện Doanh nghiệp ⁄ Tổ chức ⁄ Hiệp hội có hành vi vi phạm hạn chế cạnh tranh xin hãy liên hệ với chúng tôi. - Trường hợp đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan khác nhưng không được giải quyết. - Trường hợp khiếu nại về hành vi ứng xử của cán bộ công chức.

Người gửi khiếu nại có thể yêu cầu giấu tên, không tự nêu tên.

 * Quý vị muốn biết những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm luật và chính sách cạnh tranh đề nghị nhấn vào đây.

* Quý vị muốn biết về thủ tục khiếu nại về một hành vi vi phạm luật và chính sách cạnh tranh đề nghị nhấn vào đây.

* Quý vị muốn biết tiến trình giải quyết một hành vi vi phạm luật và chính sách cạnh tranh đề nghị nhấn vào đây.

* Quý vị muốn khiếu nại với Hội đồng Cạnh tranh có thể thông qua các hình thức sau:

- Đến gặp trực tiếp lãnh đạo của Ban thư ký Hội đồng cạnh tranh.

- Gửi công văn theo địa chỉ:

Ban thư ký Hội đồng cạnh tranh

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: +84.4.2205318
Fax: +84.4.2205530
Email cho khiếu nại tố cáo: hoidongcanhtranh@moit.gov.vn

Thông tin khác