Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan tới thương mại điện tử

Các tổ chức thương mại quốc tế đã đề xuất các quy định quốc tế về thương mại điện tử, bao gồm Ủy ban Pháp luật Thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Internet ra đời và được ứng dụng trong việc trao đổi dữ liệu thương mại, người ta đã nhận thấy hệ thống pháp luật quốc tế về thương mại tỏ ra không phù hợp với môi trường kinh doanh mới. Internet xoá nhoà các biên giới quốc gia, rút ngắn thời gian giao dịch tới mức gần như tức thời và có thể cung cấp nhiều dịch vụ theo thời gian thực, rất khó phát hiện người gửi thông tin trong khi thông tin lại có thể sao chép và phát tán cực kỳ dễ dàng, v.v... Nhiều tổ chức liên quan tới thương mại ngay lập tức nhận ra sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định quốc tế về thương mại trong môi trường mới.

Từ năm 1998 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã triển khai các hoạt động nghiên cứu về thương mại điện tử. Theo yêu cầu của các nước thành viên, Ban Thư ký WTO đã tiến hành nhiều nghiên cứu về vai trò của WTO đối với phát triển thương mại điện tử. Nhiều nước thành viên, cả các nước phát triển cũng như đang phát triển, đã tích cực nghiên cứu và tham gia nhiều cuộc họp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của thương mại điện tử thông qua hệ thống các quy tắc thương mại đa biên chặt chẽ của WTO.

Là thành viên chính thức của WTO từ tháng 1 năm 2007, Việt Nam cần tuân thủ theo các quy định của WTO về thương mại điện tử. Để hỗ trợ cho việc thực thi các quy định của tổ chức thương mại toàn cầu này Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã nghiên cứu toàn diện các quy định cũng như thảo luận của WTO liên quan tới thương mại điện tử và xây dựng Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO trong lĩnh vực mới mẻ này. Báo cáo đã phản ảnh toàn diện mọi hoạt động, thỏa thuận,hiệp định của WTO liên quan tới thương mại điện tử, bao quát các vấn đề về thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển, phân loại sản phẩm, thuế quan, đối xử bình đẳng, cung cấp qua biên giới sản phẩm số hóa... Báo cáo có ích cho đông đảo các đối tượng quan tâm tới thương mại điện tử.
 
Thông tin khác