Cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên môi trường Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: +84.4.37548675 Fax: +84.4.37547164 Email: cirenservice@gmail.com

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

 

 

 

 

Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Chính Phương
Điện thoại: +84.4.7548675

 

Phó giám đốc Trung tâm

Ông Hoàng Hồng Nghĩa
Điện thoại: +84.4.22131727

 

Phó giám đốc Trung tâm

Ông Đỗ Văn Thắng
Điện thoại: +84.4.22131727

Lãnh đạo Phòng

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tích hợp dữ liệu
Điện thoại: 0903229000 - 04.37549277

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó trưởng phòng Lưu trữ
Điện thoại: 0912024337

Đỗ Việt Hương - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp
Điện thoại: 0913018083

 

Thông tin khác