Tin quốc tế

Các tổ chức thương mại quốc tế đã đề xuất các quy định quốc tế về thương mại điện tử, bao gồm Ủy ban Pháp luật Thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đại diện từ gần 200 quốc gia đã tụ hội về Durban, Nam Phi, dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đối khí hậu, kéo dài 12 ngày. Biến đổi khí hậu đã có tác động đến việc sản xuất, đến lưu thông và nguồn cung ứng của thị trường, và tình trạng khí hậu khắc nghiệt có ảnh hưởng đến mùa màng

Nhìn chung, luật cạnh tranh điều chỉnh các hành vi độc quyền ở ở ba hình thức trong mối quan hệ giữa các công ty với nhau, hành động của một công ty hoặc sự kết hợp về cấu trúc giữa các công ty độc lập. Ba hình thức này là: các thoả thuận hạn chế cạnh tranh; độc quyền, lạm dụng vị trí độc quyền hoặc vị trí thống lĩnh và sáp nhập.

Hội đồng cạnh tranh Việt Nam (VCC) và Tổ chức Tín Thác, Thống nhất vì Người tiêu dùng, Trung tâm nguồn lực Hà Nội (CUTS International, Hanoi Resource Centre) phối hợp tổ chức hội nghị giữa năm 2009 của Diễn đàn Cạnh tranh Châu Á (ACF) (www.asiancompetitionforum.org) tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 5 năm 2009 với chủ đề “Tác động của các hành vi hạn chế cạnh tranh lên các nền kinh tế nhỏ và đang phát triển”

Uỷ ban cạnh tranh Singapore (CCS) đang tiến hành một cuộc tham vấn công khai về những đề xuất sửa đổi Hướng dẫn về Thủ tục sáp nhập.

Ngày 15 tháng 12 năm 2011, cơ quan cạnh tranh Pháp đã ra quyết định xử phạt công ty Kontiki, nhà phân phối đồ chơi Diddle tại Pháp vì đã ép buộc các nhà bán lẻ bán giá thống nhất từ năm 2003 đến năm 2007.